¨ Mas dar,nangapa miki aku ora bisa aweh gagasan-gagasan tindak lanjut ?. Sebenere aku kie anu lagi ana masalah mas.¨,Sunar mencoba meyakinkanku akan alasan dia tidak bisa memberikan gagasan,pada acara diskusi menggagas dan tindak lanjut ke depan setelah pelatihan. ¨anu ana masalah apa jane kang.¨,sautku menanggapi Sunar.

¨Jane kaya kie mas. Aku kan kerja nang nggon gendeng aring soka,aku wingi sore tes sms meng anake bosku,sing isine nek aku ora bisa kerja telung dina,soale aku lagi ana acara. Masa gara-gara sms kaya kue anake bosku nesu meng aku mas. Mumet aku mas dar. Aku kie paling ora bisa nek kon menyakiti atine wong wedon mas,aku wonge di deleng kaya kie,tapi aku nek kon nglarani atine wong wadon aku paling ora bisa. Mulane aku miki babar blas ora bisa mikir temenan,soale ya kaya kue mas dar.¨,sedikit cerita pribadi yang di utarakan Mas Sunar, setelah selesai acara diskusi merencanakan gagasan dan langkah kerja ke depan setelah pelatihan.

¨ Mas dar,wingi wektu ana acara lomba nang Gandu,aku jarang keton ya mas ?. Jane aku ya ana nang kono,tapi aku siki nek ana kegiatan aku wis mandan ora patia semangat. Dadi siki semangatku kayanu wis lemah,lemah apa,apa jenenge mas ?,aku ora ngrti istilaeh,sing jelas ya kaya kue lah mas.¨,Sunar berusaha tanya padaku. ¨ Anu nangapa bisane nganti lemah kaya kue ?,tanyaku menanggapi Sunar.

¨ Gemien agi ana lomba sing gemien,nek ora salah agi bulan agustus 2007. Iya,agustus 2007. Agi lomba gemien aku kan di dadekena nang enggon seksi perlengkapan,sing jenengane seksi perlengkapan kue jebule ora gampang mas. Aku wis kesel kepontang panting nganah ngeneh,be esih di omong bae nang kancane. Wektu kue kan ana lomba gapyak karo gawe kerajinan seka pring,pas kebeneran enggone beda. Sing lomba gapyak nang langgar kulon,sing lomba kerajinan nang langgar wetan. Wis jan,modar aku nek kaya kie carane. Gemien kan Mas Aris gole nyoting nanggo lampu tembak,setrume kan gede ?,listrik umah kan ora kuat,kudu nganggo disel. wis,wektu kue aku bener-bener kesel temenan,ngetan ngulon kepontang panting ora genah.  Aku ana sing ngancani,seksi perlengkapan kan bocah loro,aku karo kancaku,bocaeh esih cilik,tapi tanggung jawabe gede.  wis kaya kue ya mas,bekober-kobere ana sing ngomong. Ana sing ngomong sounsisteme elek mbarang,pokoke werna-werna suara wong. Saking kesueh ya mas,malam terakhir aku  di omong maning,wis agi kesel di omong,duwur aku mas. Langsung tek kukud kabele,tek panggul gawa balik sounsisteme,malah tek tinggal dolan nonton motor GP nanggone kancaku sing siji miki. Wektu kue aku wis ora urus,garep di terusna ya ngonoh ora ya ngonoh acarane,aku wis kadung jengkel. Masa apa-apa kur wong loro,nggawa disel kan abote ora patut,be ana ora ngertine,esih ngomong bae. Iya angger gole ngomong karo nglakoni,teyenge kur ngomong tok,sapa sing ora bisa. Sing lewih njengkeli maning kie mas. Wektu kue kan kancaku ana sing dadi manten,kebeneran ulih tanggaku juga. Tapi bocaeh kan bar mranto nang luar negri,dadi karo kanca ya ora patia akrab. Aku di prentah kon ewang-ewang nangumaeh,jane aku ya mandan bebeh,bocaeh ya anu mandan sombong. Wektu kue kan ana pengajian,biasane nek ana wong mbarang gawe pemudane pada ngewangi,apa maning nek ana pengajian,pemudane mesti metu pada ngewangi. Tapi ana hal sing aku ora tek senengi,pemuda gandu nek di wei tugas pada  ora bisa tanggung jawab. Contone akeh mas,kaya nek pas nanggone wong due mbarang gawe,kesepakatane kan nek sing nganggo jas bagiane nang ngrep mapag tamu,nek sing ora nganggo jas bagiane nang mburi ngewangi gawe wedang,apa ngapa. Tapi apa sing wis dadi kesepakatan bareng-bareng jarang di lakoni,boro-boro sukses,bisa mlaku bae alhamdulillah. Jane kaya kue mas sing marekena aku ora semangat,pemudane pada ora bisa tanggung jawab.¨,itulah keluhan Mas Sunar,mungkin apakah ini yang menjadi masalah di Dukuh Gandu.

Malam semakin larut,Mas Sunar mungkin belum ngantuk. Tapi beda dengan apa yang aku rasakan,aku sudah merasa ngantuk sekali. ¨ Kang Sunar,ngapurane ya,aku wis ngantuk bangit,ngonoh di terusna ngibrole karo Aris.¨,ucapanku ketika Aris baru datang dari masjid. Akupun meninggalkan tempat tersebut,di mana tempat Mas Sunar curhat. Aku tidak langsung tidaur,karena ada sedikit hal yang harus aku kerjakan.

Di sela-sela aku mengerjakan pekerjaanku,secara tidak sengaja aku mendengar perbincangan Mas Sunar dengan Pak Tajib,kebetulan tempat tidurku tidak begitu jauh dari tempat mereka berdua ngobrol. Tidak jauh beda obrolan Sunar dengan Pak Tajib,yang di omongkan Sunar pada Pak Tajib sama seperti apa yang di omongkan padaku,yaitu masalah tanggung jawab.

Advertisements